Lärare inom agil projektledning (distans) till IHM Yrkeshögskola

Stockholm, Malmö

Har du gedigen erfarenhet, brinner för att dela med dig och utveckla framtidens medarbetare? Då kommer du gilla IHM och vi kommer gilla dig. 

IHM Business Network är IHMs nätverk för lärare, handledare och mentorer och det är vi som genomför IHMs utbildningar. Vi är ett nätverk på över 300 personer, och i takt med att IHM växer behöver vi bli fler.

Till Yrkeshögskolan i Stockholm alt. Malmö söker vi dig som är proffsig praktiker och som vill dela med dig av din spetskompetens och dina erfarenheter inom agil projektledning.

Kursens syfte och mål

Kursens syfte är att ge de studerande kunskap i arbetsfaserna inför eller i början av ett projekt. Kursen behandlar hur man arbetar med förstudier, krav- och riskhantering, planering och dokumentering i det agila sammanhanget.

Målet är att ge den studerande en förståelse för vad som sker innan genomförandet av ett projekt. Den ger också den studerande beredskap att själv arbeta med förstudier, omvärldsbevakning och risk-/kravhantering.

Huvudsakligt innehåll:

  • Projektledarens hantering av projektbeställning
  • Agil planering
  • Agil kravhantering
  • Agil riskhantering
  • Förstudiens roll i projektet
  • Omvärldsbevakning
  • Dokumentering

Utbildningen startar under hösten 2019. Intresserad?

Ansvarig projektledare Peter Haaland Svensson peter.haaland@ihm.se eller Henrik Frohm - Head of IHM Business Network henrik.frohm@ihm.se

Du ansöker här https://www.ihm.se/om-oss/undervisa-pa-ihm-intresseanmalan/


Du ansöker här: https://www.ihm.se/om-oss/undervisa-pa-ihm-intresseanmalan/

Kontaktperson

Henrik Frohm

henrik.frohm@ihm.se